ارتباط با ما

امتیاز بدهید

۱)ارسال ترفند: شما می توانید جهت ارسال ترفند به سایت بست ترفند،ترفند خود را به ایمیل: trick@besttarfand.ir ارسال نمایید تا ما ترفند شما را به نام خودتان در سایت منتشر کنیم.

۲)تبلیغات:شما می توانید جهت تبلیغات در سایت بست ترفند تبلیغات خود را به ایمیل: advertising@besttarfand.ir  ارسال کنید تا تیم ما با سرعت هرچه بیشتر تبلیغات خود را در سایت منتشر کنند. (تعرفه تبلیغات فعلا توافقی است.)

 

 

۳)همچنین شما میتوانید انتقادات و پیشنهادات خود را به ایمیل: info@besttarfand.ir ارسال نمایید.