batch

نصب به نوبت نرم‌افزارها به وسیله‌ی ساختن یک فایل Batch

نصب به نوبت نرم‌افزارها به وسیله‌ی ساختن یک فایل Batch

نصب به نوبت نرم‌افزارها به وسیله‌ی ساختن یک فایل Batch مطمئناً شما نیز پس از نصب ویندوز شروع به نصب نرم‌افزارهای کاربردی خود می‌نمایید. طبیعتاً از میان انبوه نرم‌افزارهایی که دارید، تنها بعضی از آن‌ها را برای نصب انتخاب می‌کنید و از این پوشه به آن پوشه به دنبال فایل نصب آن‌ها می‌گردید. در این […]

انجام فعالیت‌های متعدد به طور هم‌زمان در ویندوز با ساخت فایل Batch

انجام فعالیت‌های متعدد به طور هم‌زمان در ویندوز با ساخت فایل Batch

انجام فعالیت‌های متعدد به طور هم‌زمان در ویندوز با ساخت فایل Batch برای انجام وظایف مختلف در ویندوز نظیر اجرا کردن یا بستن برنامه‌ها، ساخت پوشه و… راه‌های مختلفی وجود دارد. اما هنگامی که این فعالیت‌ها متعدد شده و نیاز به اجرای همزمان آن‌ها احساس می‌شود، انجام این کارها به صورت دستی وقت‌گیر خواهد بود. […]