ترقند

حل مشکل نمایش زیرنویس در KMPlayer

حل مشکل نمایش زیرنویس در KMPlayer

حل مشکل نمایش زیرنویس در KMPlayer   شاید شما تا به حال خواستید زیرنویس یه فیلم را در kmplayer ببینید اما با حروف عجیب و غریب رو به رو شدید برای رفع این مشکل با سایت بست ترفند همراه باشید. برای رفع این مشکل به control panel بروید حال تمام مراحل را مانند تصویر پیش برید […]

نوشتن فارسی در فتوشاپ

نوشتن فارسی در فتوشاپ

نوشتن فارسی در فتوشاپ بعضی اوقات پس از نصب photoshop نمی توان به درستی فارسی تایپ کرد برای مثال یکی از این مشکلات این است که کلمات فارسی جدا از هم نوشته میشوند برای رفع این مشکلات با سایت بست ترفند همراه باشید. ابتدا وارد فتوشاپ شوید. سپس از قسمت edit به preferences رفته و در آنجا […]